Informacja o sklepie

Geocover Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 102/104
94-104 Łódź

Zamówienia telefoniczne

+48 666 707 950
+48 42 230 99 88
NIP: 7272787360
REGON: 101463897
Adres e-mail: biuro@textilo.com.pl
Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431916, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 złotych.