Zakupy z Twisto

Nasz sklep umożliwia dokonanie zakupów przez platformę Twisto. Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi zasadami dotyczącymi sposobu dokonywania płatności. 

 1. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,
  2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w
   związku z
   1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
    infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
    Rozporządzenia).
   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
    internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa
    prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)
   3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
    internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku
    ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
    Rozporządzenia).
  3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z
   możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto
   Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i
   udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji
   przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa
   prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana
  dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub
  kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. ING Bank Śląski S.A.
  2. Twisto Polska sp. z o.o.
 3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl